پمپ باد برای بادکنک

داشتن بادکنک همیشه شادى بخش است و لحظات رنگارنگ و هیجان انگیزى براى کودکان و نوجوانان به وجود میاورد.

ولى باید توجه داشته باشیم طریقه تولید بادکنک ١٠٠ ٪؜ بهداشتى نیست و باید تا حد ممکن سعى کنیم از دهان زدن به آن دورى کنیم،

چه کودکان و چه بزرگسالان. به همین دلیل پمپ باد بادکنک بهترین وسیله براى باد کردن بادکنک است که میتوان تهیه و استفاده کرد.

پمپ باد برای بادکنک

پمپ باد بادکنک

انواع مختلفى دارد.

مهمترین تفاوت این پمپ ها در برقی بودن و غیربرقی بودن آن هاست. پمپ هایی که با برق کار نمیکنند،

پمپ هاى دستى نام دارند. این پمپ هاى دستى طورى طراحى شده اند که با حرکت دادن مخزن هواى آن،

هواى داخل مخزن به داخل بادکنک انتقال میابد.

این پمپ ها در ابتدا طورى طراحى و تولید شده بودند که فقط حرکت به عقب باعث باد شدن بادکنک میشد،

ولی پس از چند سال آزمون و خطاى طراحان، طراحى این نوع پمپ ها ارتقاع یافت.

بطورى که باعث صرفه جویى زیادى در زمان و انرژى ما شد.

این بار بادکنک ها به سرعت و سادگی هم با حرکت به جلو و هم به عقب باد میشدند.

سپس با استفاده از تکنولوژی روز، پمپ بادهاى برقى طراحى و تولید شدند.

این پمپ ها هم اول یک خروجى داشتند که طراحان بعد از گذر زمان به این نتیجه رسیدند که میتوانند با ٢ خروجى هوا ٢ بادکنک را هم زمان باد کنند.

نقص این نوع طراحى این بود که بخاطر کم و زیاد شدن هوا،

بادکنک ها بطور مساوى باد نمیشدند و سخت بود تا بادکنک بادشده را دوباره باد کنیم تا به سایز دلخواه برسانیم.

به همین خاطر طراحى ارتقاع یافت بطوری که این بار هردو خروجى امکان کنترل شدن را داشتند،

و قبل از برداشتن بادکنک ها به راحتى میشد سایز آنها را کم و زیاد کرد.

نکته بعدی این بود که استفاده مداوم از پمپ باعث گرم و داغ شدن موتور پمپ میشد.

به همین دلیل ولتاژ پمپ را بالا برده و آن را قوی کردند. هرچند این پمپ ها هر چند دقیقه یک بار باید خاموش شده و خنک شوند.

تا به امروز آخرین ارتقاعى که این پمپ ها داشتند این است که داراى تایمر هستند.

این تایمر ها درواقع براى آسانتر کردن کار بادکنک آرا ها بکار برده شدند.

با این کار بادکنک آراها توانستند زمان باد شدن بادکنک ها را تنظیم کرده و به یک استاندارد در این زمینه برسند.

با وجود بروز این تحول بزرگ در باد کردن بادکنک ها پیشنهاد می شود برای سهولت، سرعت و رعایت بهداشت از این نوع پمپ ها استفاده شود.


مطالب بیشتر: