۰۹۳۹۶۰۹۶۹۱۴ | ۰۹۱۰۱۲۲۰۲۹۰ ثبت سفارش با شماره

چاپ بادکنک کلینیک بهار

چاپ بادکنک کلینیک بهار

چاپ بادکنک کلینیک بهار

امروزه صنعت چاپ پيشرفت چشمگير و باورنكردنى داشته است.

آنگونه كه شايد ده ها و صد ها نوع چاپ داشته باشيم ولى امروز ميخواهم در مورد چاپى صحبت كنم،

كه نه تنها تاثير زيادی بر تبليغات مستقيم داشته بلكه در تبليغات محيطى هم جايگاه‌‌‌‌‌‌ خاص خود را پیدا کرده و دارد.

نام این نوع چاپ ،چاپ بادکنک است.

سالها پیش با روشی که روی بادکنک چاپ میکردند که از کیفیت خوبی برخوردار نبود.

چاپ بادکنک تبلیغاتی پر رنگ نبود، زمانی که بادکنک باد میشد چاپ آن کاملا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رنگ خود را از دست می داد،

و چیز زیادی روی بادکنک معلوم نبود.

گاهی هم پس از باد کردن بادکنک، قسمت هایی از رنگ آن خرد میشد و میریخت.

این محدودیت ها را در چاپ روی بادکنک واقعا نمیشد نادیده گرفت.

به همین دلیل در طی سالها چاپ سیلک وارد میدان شد و در چاپ بادکنک تحول زیادی ایجاد کرد.

هرچند این نوع چاپ به تنهایی قادر به ایجاد این تحول نبود اگر رنگ چاپ بادکنک هم تغییر نکرده و متحول نمیشد،

چون هرچند چاپ سیلک خوب بود ولی این بار هم رنگ چاپ بادکنک ضعف هایی داشت،

آنطور که بیشتر اوقات وقتی بادکنک تبلیغاتی چاپ شده باد‌میشد یا رنگ آن خرد میشد و میریخت یا در چاپ آن،

قسمت های خالی و چاپ نشده ریزی بود که به آن کچلی در چاپ میگفتند.

که امروزه این مشکلات برای چاپ بادکنک واروژ برای همیشه از بین رفته است.


نمونه کار بیشتر:

ثبت سفارش