۰۹۳۹۶۰۹۶۹۱۴ | ۰۹۱۰۱۲۲۰۲۹۰ ثبت سفارش با شماره

چاپ دو رنگ بادکنک siemens

چاپ دو رنگ بادکنک siemens

چاپ دو رنگ بادکنک siemens

در مقاله قبلی از روند پیشرفت صنعت “چاپ بادکنک” برای شما هموطنان عزیز توضیح مختصری دادیم،

و همچنین در مورد رایج ترین و پر طرفدارترین نوع “چاپ روی بادکنک” که “چاپ یک طرف تکرنگ” نام دارد،

به طور مختصر نوشتیم. امروز هم در ادامه آن مطالب میخواهم،

در مورد یکی دیگر از موارد و انواع چاپ ها که برای “بادکنک تبلیغاتی” استفاده میشود صحبت کنم.

دومین نوع چاپ که هرچند پرطرفدارترین چاپ نیست،

اما به جرات میتوانم بگویم که مفیدترین و پربازده ترین نوع چاپ برای شما عزیزان میباشد که ” دو طرف چاپ تکرنگ” نام دارد.

بازهم رایجترین رنگ انتخوابی برای این گونه چاپ رنگهای سفید و مشکی میباشند.

مطمئناً از خود میپرسید که هرچند این نوع چاپ پرطرفدارترین نیست،

اما چرا از تمامی انواع چاپ های روی بادکنک بازدهی بیشتری دارد؟!

باید بگویم هدف ما از “چاپ بادکنک“، جذب دید مخاطبان حاظر در محل پخش بادکنک ها،

و همینطور تمامی آن کسانی که هرکجا و هر زمان آن “بادکنک تبلیغاتی” را خواهند دید، میباشد.

فرض کنیم که فقط یک طرف بادکنک را چاپ کرده باشیم.

چاپ دو رنگ بادکنک siemens

خوب خیلی هم خوب است ولی اگر کسی از پشت “بادکنک تبلیغاتی” ما که حامل اطلاعات و لوگو کسب و کار ماست،

را ببیند براحتی فکر میکند که آن بادکنک، بادکنکی ساده و بدون چاپ است.

دقیقاً در همان لحظه مشتری و مخاطب خود که حتی میتوانست یک مشتری خوب باشد را از دست دایدید!

حال چقدر خوب میشد اگر طرف دوم بادکنک هم چاپ میشد و ما توجه آن مخاطب را هم بدست می آوردیم.

طوری دگر بگویم. میدانید چاپ بادکنک یکطرف همانند چیست؟

همانند این است که شما یک هندوانه و یا هر خوراکی دیگری را خریده باشید و فقط پس از خوردن نصف آن،

آن را دور بیاندازید. در چاپ یکطرفه “بادکنک تبلیغاتی” هم همینطور است.

شما برای خود بادکنک و نی و بست آن هزینه کامب را پرداخت کرده اید اما با یکطرف “چاپ بادکنک”،

فقط از نصف هزینه پرداخته شده برای تبلیغات استفاده کرده اید.

پیشنهاد ما به شما: بهترین کار و انتخاب شما ،

در صورتی که میخواهید چاپ تکرنگ داشته باشید ،

این است که از چاپ دو طرف تکرنگ روی بادکنک استفاده کنید تا از هزینه پرداخت شده کاملاً استفاده کرده باشید.

در مقاله های بدی از انواع دیگر چاپ ها توضیح داده خواهد شد.

 


نمونه کار بیشتر:

ثبت سفارش