۰۹۳۹۶۰۹۶۹۱۴ | ۰۹۱۰۱۲۲۰۲۹۰ ثبت سفارش با شماره

چاپ روی بادکنک تبلیغاتی

3- جذب کننده ماهر دید ها:
توجه کرده اید هر جایی که بادکنک باشد نگاهتان ناخوداگاه جذب آنجا می شود؟

توانایی فوق العاده بالای بادکنک به جذب دید افراد بخاطر تفاوت خطوط و رنگهای آن در محیط اطراف است.

بادکنکی که حامل اطلاعات کسب و کار شماست براحتی این اطلاعات را در معرض دید مخاطبین می گذارد.

4 – ارزان ولی تاثیرگذار:
بادکنک تبلیغاتی نسبت به هدایای تبلیغاتی دیگر، بسیار ارزانتر است،

ولی در عین حال تاثیرگزارتر، امروزه تعداد زیادی تراکت تبلیغاتی در پیاده رو و خیابان ها دیده میشود،

که بدون داشتن هیچ تاثیری روی عابران، مردم بدون هیچ توجهی از کنار و روی آن میگذرند و می روند.

5- یک تیر و دو نشان:
در فرهنگ و جامعه ما کودکان و شادی آنها از اهمیت زیادی برخوردار بوده و خواهد بود.

بادکنک این مسئولیت را به نحو احسنت بر عهده می گیرد.

حال آن که در حمان حین بادکنکی که حامل لوگو و اطلاعات کسب و کار شماست باعث این شادی باشد.

 

ثبت سفارش