09101220290 info@baadkonak.com تهران – مجیدیه جنوبی – خیابان عثنی اشری 10-18

بادکنک تبلیغاتی رستوران باگت

بادکنک تبلیغاتی رستوران باگت میدانم، همه ما شاید وقتی اسم بادکنک را می شنویم، لبخند به لبانمان بیاید و هیچ وقت آن را جدی نگیریم ویا حتی باورمان نشود که بادکنک میتواند مبلّغی توانا برای کسب و کار و برند ما باشد. یکی از دلایل…

چاپ بادکنک home care

چاپ بادکنک home care “چاپ بادکنک” یکطرف تکرنگ – که پر طرفدارترین چاپ در صنعت چاپ روی بادکنک است، و همینطور چاپ دوطرف تکرنگ – که پر بازده ترین “بادکنک تبلیغاتی” را بوجود می آورد – صحبت کردم. امروز میخواهم در مورد یک نوع “چاپ…

چاپ بادکنک بانک انصار

چاپ بادکنک بانک انصار “چاپ بادکنک” یکطرف تکرنگ – که پر طرفدارترین چاپ در صنعت چاپ روی بادکنک است، و همینطور چاپ دوطرف تکرنگ – که پر بازده ترین “بادکنک تبلیغاتی” را بوجود می آورد – صحبت کردم. امروز میخواهم در مورد یک نوع “چاپ…

چاپ بادکنک بانک مهر اقتصاد

چاپ بادکنک بانک مهر اقتصاد “چاپ بادکنک” یکطرف تکرنگ – که پر طرفدارترین چاپ در صنعت چاپ روی بادکنک است، و همینطور چاپ دوطرف تکرنگ – که پر بازده ترین “بادکنک تبلیغاتی” را بوجود می آورد – صحبت کردم. امروز میخواهم در مورد یک نوع…

بادکنک تبلیغاتی اتکا

بادکنک تبلیغاتی اتکا میدانم، همه ما شاید وقتی اسم بادکنک را می شنویم، لبخند به لبانمان بیاید و هیچ وقت آن را جدی نگیریم ویا حتی باورمان نشود که بادکنک میتواند مبلّغی توانا برای کسب و کار و برند ما باشد. یکی از دلایل احتمالی…

بادکنک تبلیغاتی بستنی میهن

بادکنک تبلیغاتی بستنی میهن میدانم، همه ما شاید وقتی اسم بادکنک را می شنویم، لبخند به لبانمان بیاید و هیچ وقت آن را جدی نگیریم ویا حتی باورمان نشود که بادکنک میتواند مبلّغی توانا برای کسب و کار و برند ما باشد. یکی از دلایل…

چاپ بادکنک ارگ تجریش

چاپ بادکنک ارگ تجریش امروزه صنعت چاپ پیشرفت چشمگیر و باورنکردنى داشته است. آنگونه که شاید ده ها و صد ها نوع چاپ داشته باشیم ولى امروز میخواهم در مورد چاپى صحبت کنم، که نه تنها تاثیر زیادی بر تبلیغات مستقیم داشته بلکه در تبلیغات…

چاپ روی بادکنک my

چاپ روی بادکنک my امروزه صنعت چاپ پیشرفت چشمگیر و باورنکردنى داشته است. آنگونه که شاید ده ها و صد ها نوع چاپ داشته باشیم ولى امروز میخواهم در مورد چاپى صحبت کنم، که نه تنها تاثیر زیادی بر تبلیغات مستقیم داشته بلکه در تبلیغات…

چاپ دو طرف بادکنک گلدیران

چاپ دو طرف بادکنک گلدیران دومین نوع چاپ که هرچند پرطرفدارترین چاپ نیست، اما به جرات میتوانم بگویم که مفیدترین و پربازده ترین نوع چاپ برای شما عزیزان میباشد که ” دو طرف چاپ تکرنگ” نام دارد. بازهم رایجترین رنگ انتخوابی برای این گونه چاپ رنگهای…