۰۹۳۹۶۰۹۶۹۱۴ | ۰۹۱۰۱۲۲۰۲۹۰ ثبت سفارش با شماره

آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی – خیابان عثنی اشری

شماره موبایل

 ۰۹۱۰۱۲۲۰۲۹۰  | ۰۹۳۹۶۰۹۶۹۱۴

  • تلفن ۱: ۲۲۳۱۰۳۹۲-۰۲۱
  • تلفن۲: ۷۶۲۱۶۳۸۶-۰۲۱
  • تلفن۳: ۷۶۲۱۶۹۴۸-۰۲۱

آدرس ایمیل پشتیبانی :

info@baadkonak.com

کانال تلگرام :

https://t.me/vbadkonak

ثبت سفارش