آدرس : تهران – مجیدیه جنوبی – خیابان عثنی اشری

شماره موبایل

  •  ۰۹۱۰۱۲۲۰۲۹۰
  •  ۰۹۳۹۶۰۹۶۹۱۴

شماره تلفن

  • 021-76211778
  • 021-76216386
  • 021-76216948

آدرس ایمیل پشتیبانی :

info@baadkonak.com

کانال تلگرام :

https://t.me/vbadkonak